Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Zespół Szkół w Bielanach Wrocławskich

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wrocławskich przedstawia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dotyczy sprawy ZP/2/2019.

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wrocławskich przedstawia wyniki postępowania nr ZP/2/2019.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wrocławskich przedstawia zbiorcze zestawienie złożonych ofert - dotyczy przetargu nr ZP/2/2019.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wrocławskich przedstawia sprostowanie do tytułu wadium - dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP/2/2019 na zadanie "Usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wrocławskich"

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wrocławskich przedstawia SIWZ w wersji edytowalnej na usługi społeczne pn. Usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczających do ZespołU Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wrocławskich. Postepowanie nr ZP/2/2019.

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wrocławskich przedstawia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na usługi społeczne pn. Usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wrocławskich. Postepowanie nr ZP/2/2019.

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wrocławskich przedstawia ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wrocławskich. Postepowanie nr ZP/2/2019.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wrocławskich przedstawia sprostowanie do ogłoszenia o wynikach postepowania nr ZP/1/2019.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wrocławskich przedstawia Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - nieważnienie postępowania nr ZP/1/2019 (dotyczy przetargu na usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wrocławskich).

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielananch Wrocławskich przedstawia zbiorcze zestawienie ofert złożonych na realizację zadania:

"Usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczających

do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wrocławskich".

 

 
1 do 10 z 45