Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Zespół Szkół w Bielanach Wrocławskich

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

 

Informacje nieudostępnione w BIP

Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można uzyskać w trybie wnioskowym, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. (Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Wniosek można pobrać, klikając w poniższy link:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek należy przekazać do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w jednej z niżej wymienionych form:

- pocztą na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielanach Wr.

Ul. Akacjowa 1

55-040 Kobierzyce

- złożyć osobiście w sekretariacie pok. A1,

- przesłać faksem pod numer: 71/311-04-83

- przesłać e-mail’em na adres: szkola@sisco.pl