Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Zespół Szkół w Bielanach Wrocławskich

      Co to jest?
Stanowiska pracy

Stanowiska pracy

W Szkole Podstawowej w Bielananch Wr. wydziela się samodzielne stanowiska pracy:
1. Specjalista ds. kadr
2. Samodzielny referent ds. zamówień publicznych
3. Referent ds. administracyjnych
4. Referent ds. biurowo - kadrowych
5. Nauczyciel bibliotekarz
6. Nauczyciele
7. Psycholog
8. Pedagog
9. Wychowawcy świetlicy