Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Zespół Szkół w Bielanach Wrocławskich

      Co to jest?
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. administracji w Gminnym Zespole Szkół w Bielanach Wrocławskich

Wyniki naboru na stanowisko referenta ds. administracji http://nbip.pl/gzsbielany/i/?i=33036

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Bielanach Wrocławskich informuje o wynikach naboru na stanowisko referenta ds, administracji.