Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Zespół Szkół w Bielanach Wrocławskich

      Co to jest?
referent ds. biurowo-kadrowych

Nabór na stanowisko referenta ds. biurowo-kadrowych

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bielanach Wrocławskich ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. biurowo-kadrowych.http://nbip.pl/gzsbielany/i/?i=33246